Kế hoạch năm học 2020-2021

Kế hoạch năm học 2020-2021

Lượt xem:

BÁO CÁO V/v triển khai, thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi   Thực hiện Công văn số: 1101/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2020 – 2021; Nay trường MN Hoa Pơ [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]