Lê Thị Thanh Nhị Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0833953610 kiennhi64@gmail.com Trường mầm non Hoa Pơ - Niêng
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng - CTCĐ 0978123456 tuyennguye@gmail.com Trường mầm non Hoa Pơ - Niêng