Giới thiệu

Lượt xem:


Trường mầm non Hoa Pơ – Niêng được thành lập năm 2011 theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND huyện Sơn Tây

Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn tây, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300764807

Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục mầm non

Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Nhị

SĐT: 02553868128 – 0833953610

Địa chỉ mail: qn.sontay.mnhoaponieng@gmail.com