Kế hoạch năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

BÁO CÁO

V/v triển khai, thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

Thực hiện Công văn số: 1101/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các khoản thu tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh năm học 2020 – 2021;

Nay trường MN Hoa Pơ – Niêng báo cáo những nội dung cụ thể như sau:

 1. Các khoản thu bắt buộc:
 2. Học phí: không thu
 3. Dạy thêm, học thêm: không có
 4. Bảo hiểm y tế: Đa số trẻ của trường đều là con em người dân tộc thiểu số được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm hiểm y tế và các chế độ vùng miền nên không tổ chức thu.
 5. Các khoản thu không bắt buộc:
 6. Tiền học 2 buổi/ngày: không thu
 7. Quỹ hoạt động Ban đại diện Cha mẹ học sinh (BĐDCMHS):

– Báo cáo phương án thu, chi Quỹ của BĐDCMHS năm học 2020 – 2021:

+ BĐDCMHS dự kiến mức thu là 50.000đ/năm/hs

+ Đến nay BĐDCMHS đã thu được: 9.300.000đ

+ Tổ chức thu và quản lý kinh phí: BĐDCMHS.

 1. Các khoản thu thỏa thuận: Tiền ăn bán trú:

         – Mức thu: 16.000đ/trẻ/ngày chi thực tế (Trong đó: Tiền ăn 15.000đ/trẻ/ngày, tiền điện + ga: 1.000đ/trẻ/ngày).

– Nước lau sàn: 3.000đ/trẻ/tháng chi thực tế.

– Bột giặt: 2.000đ/trẻ/tháng chi thực tế.

– Giấy vệ sinh: 7.000đ/trẻ/tháng chi thực tế.

– Nước uống: 8.000đ/trẻ/tháng chi thực tế.

– Tiền ga, nước lau sàn, bột giặt, giấy vệ sinh, nước uống theo nhu cầu thực tế của  từng lớp đăng ký số lượng trẻ sử dụng cuối tháng tổng hợp số tiền sử dụng và chia theo đầu trẻ.

– Tổ chức thu kinh phí: Giao cho thủ quỹ của trường thu, hàng ngày chi tiền đi chợ mua thực phẩm đều có sự giám sát chi của Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và đại diện cha mẹ học sinh kiểm tra cụ thể.

2.2.4. Các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường: không có

        III. Thực hiện tiếp nhận tài trợ, viện trợ: không có

 1. Việc công khai các khoản thu với cha mẹ học sinh:

*Tiền ăn bán trú:

– Có công khai tài chính rõ ràng qua bảng công khai tài chính hằng ngày tại bếp ăn của đơn vị.

– Văn bản thống nhất: Đã có biên bản họp phụ huynh vào ngày 14/09/2020 về việc thống nhất các khoản thu để tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ tại tất cả các nhóm lớp (có BĐDCMHS và Đại diện UBND xã tham dự).

* Quỹ hội CMHS:

– Được BĐDHCMHS thông qua cuộc họp phụ huynh cuối năm học 2019 – 2020 và vào đầu năm học 2020 – 2021 vào ngày 14/09/2020 về việc thống nhất mức đóng góp tiền quỹ cho HCMHS nhằm thực hiện một số công việc cần thiết trong năm học (có đầy đủ phụ huynh và Đại diện UBND xã tham dự).

– Phương án thu, chi: Quỹ hội do BĐDCMHS thu, trước khi chi nội dung gì thì phải tổ chức họp và lấy ý kiến chung của phụ huynh rồi mới được chi.

* Những ưu điểm và khó khăn, tồn tại về các khoản thu của nhà trường:

– Ưu điểm:

+ Phụ huynh nhiệt tình tham gia ý kiến, mạnh dạn đề xuất các mức thu phù hợp với khả năng của phụ huynh.

+ Các khoản thu (tiền ăn bán trú và quỹ CMHS) được phụ huynh thống nhất cao.

+ Khoản thu của nhà trường đối với tiền ăn bán trú phụ huynh đều thống nhất cao nộp theo tuần để nhà trường thanh toán chi trả tiền cho trẻ cho đơn vị cung cấp thực phẩm.

 • Khó khăn,tồn tại:

+ Vì trẻ theo học chủ yếu là con em người dân tộc thiểu số có mức thu nhập tương đối thấp nên việc thu tiền ăn hàng ngày của trẻ còn gặp nhiều khó khăn và chậm trễ.

+ Đến nay quỹ phụ huynh mới thu được một phần còn số ít trẻ chưa đóng góp vì lý do gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hội CMHS sẽ xem xét, họp bàn  và có ý kiến thống nhất với các phụ huynh khác trong nhà trường.

 1. Kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý nhà nước:

        – Đề nghị đưa danh mục thu tiền sách,vở học hằng năm của trẻ mầm non (khoản thu theo thỏa thuận) vào khoản thu theo quy định.

Trên đây là về việc báo cáo các khoản thu đầu năm học 2020 – 2021 của đơn vị trường MN Hoa Pơ – Niêng. Kính mong được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục.

Trường MN Hoa Pơ – Niêng xin chân thành cảm ơn./.